Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 KÌ 2 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2019-2020)


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 1087

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung

Nội dung đang được cập nhật...

Nội dung đang được cập nhật...

Hoàng Hồng Nhung

Link

nhunghoang47@gmail.com

Tiếng anh

         Cô Hoàng Nhung tốt nghiệp cử nhân khoa sư phạm Tiếng Anh của trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội vào năm 2009. Sau đó, cô Nhung quyết định sang Anh du học và xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành Truyền Thông...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

UNIT 7: TELEVISION

Giá: 110.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Lesson 1: Getting started

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 2: A closer look 1

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 3: A closer look 2 (part 1)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 3: A closer look 2 (part 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 4: Communication

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 5: Skills 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 6: Skills 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 7: Looking back - Project

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

Giá: 110.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Lesson 1: Getting started

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 2: A closer look 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 3: A closer look 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 4: Communication

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 5: Skills 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 6: Skills 2

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 7: Looking back - Project

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

Giá: 110.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Lesson 1: Getting started

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 2: A closer look 1

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 3: A closer look 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 4: Communication

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 5: Skills 1

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 6: Skills 2

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 7: Looking back - Project

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

REVIEW 3 (UNIT 7-8-9)

Giá: 30.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— 1. Review 3 (Unit 7-8-9) (part 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Review 3 (Unit 7-8-9) (part 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

Giá: 110.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Lesson 1: Getting started

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 2: A closer look 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 3: A closer look 2

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 4: Communication

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 5: Skills 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 6: Skills 2

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 7: Looking back - Project

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

Giá: 110.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Lesson 1: Getting started

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 2: A closer look 1

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 3: A closer look 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 4: Communication

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 5: Skills 1

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 6: Skills 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 7: Looking back - Project

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

UNIT 12: ROBOTS

Đã phát hành

— Lesson 1: Getting started

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 2: A Closer look 1

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 3: A Closer look 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 4: Communication

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 5: Skills 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 6: Skills 2

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Lesson 7: Looking back - Project

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành