Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 3: A closer look 2 (part 2)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 - SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - HỌC KÌ 2

Số bài: 35 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Liên từ
2. Luyện tập liên từ