Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

REVIEW 3 (UNIT 7-8-9)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 - SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - HỌC KÌ 2

Số bài: 69 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Review 3 (Unit 7-8-9) (part 1)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 đến bài 4
2. Ôn tập thì trong tiếng anh
— 2. Review 3 (Unit 7-8-9) (part 2)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 7 8 và phần đọc