Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 - SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - HỌC KÌ 2

Số bài: 69 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ngôi nhà tương lai
— Lesson 2: A closer look 1
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Từ vựng phát âm
— Lesson 3: A closer look 2
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tương lai đơn và bài tập sgk
— Lesson 4: Communication
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài tập sgk
— Lesson 5: Skills 1
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Luyện đọc và nói
— Lesson 6: Skills 2
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Nghe và viết
— Lesson 7: Looking back - Project
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập từ vựng ngữ pháp