Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 - SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - HỌC KÌ 2

Số bài: 35 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Giá: 15.000 đ
08/04/2018
— Lesson 2: A closer look 1
Giá: 15.000 đ
08/04/2018
— Lesson 3: A closer look 2
Giá: 15.000 đ
08/04/2018
— Lesson 4: Communication
Giá: 15.000 đ
18/04/2018
— Lesson 5: Skills 1
Giá: 15.000 đ
18/04/2018
— Lesson 6: Skills 2
Giá: 15.000 đ
18/04/2018
— Lesson 7: Looking back - Project
Giá: 15.000 đ
18/04/2018