Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 7: TELEVISION

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 - SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - HỌC KÌ 2

Số bài: 69 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Từ vựng
2. Bài 1 2 3 4 sgk
— Lesson 2: A closer look 1
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Từ vựng
2. Phát âm
— Lesson 3: A closer look 2 (part 1)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Từ để hỏi
— Lesson 3: A closer look 2 (part 2)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Liên từ
2. Luyện tập liên từ
— Lesson 4: Communication
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Từ vựng và bài 1 sgk
2. Bài 2 3 4 sgk
— Lesson 5: Skills 1
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
— Lesson 6: Skills 2
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Đọc và nói
1. Phần nghe và bài 1 2 sgk
2. Phần viết
— Lesson 7: Looking back - Project
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 2 3 sgk
2. Bài 4 5 6 sgk