Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 - SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - HỌC KÌ 2

Số bài: 69 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Nghe đọc và từ mới bài 2 sgk
2. Bài 3 4 5 sgk
— Lesson 2: A closer look 1
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Từ vựng
2. Phát âm và ngữ pháp
— Lesson 3: A closer look 2
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Thì hiện tại hoàn thành
2. Bài tập sgk
— Lesson 4: Communication
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 2 3 4 sgk
— Lesson 5: Skills 1
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 2 sgk
2. Phần nói và bài 3 4 5 sgk
— Lesson 6: Skills 2
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Phần nghe và nói
— Lesson 7: Looking back - Project
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập từ vựng ngữ pháp