Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

1. Review 1 (Unit 1-2-3) (part 1)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 162 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 1 đến 4 sgk
2. Bài 5 đến 9 sgk