Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 2: A closer look 1

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 157 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Từ vựng các môn học
2. Cách sử dụng động từ
3. Điền từ vào chỗ trống