Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 3: A Closer look 2 (part 1)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 163 bài

Hết hạn ngày: 01/05/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung ,
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Cách sử dụng thì hiện tại đơn
Cách thành lập
Dấu hiệu nhận biết