Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 3: A Closer look 2 (part 1)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 162 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Cách sử dụng thì hiện tại đơn
Cách thành lập
Dấu hiệu nhận biết