Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 3: A closer look 2

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 162 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Cách dùng there
2. Bài tập 1 2 3
3. Bài 4 và bài 7