Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 6: Skills 2

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 157 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Kĩ năng nghe
2. Kĩ năng viết
3. Bài tập