Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

REVIEW 2 (UNIT 4-5-6)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 162 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Review 2 (Unit 4-5-6) (part 1)
Đã ngừng
1. Ôn tập ngôn ngữ
— 2. Review 2 (Unit 4-5-6) (part 2)
Đã ngừng
1. Ôn tập kĩ năng