Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

REVIEW 3 (UNIT 7-8-9)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2020-2021)

Số bài: 162 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2022

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung ,
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Review 3 (Unit 7-8-9) (part 1)
Đã phát hành
1. Bài 1 đến bài 4
2. Ôn tập thì trong tiếng anh
— 2. Review 3 (Unit 7-8-9) (part 2)
Đã phát hành
1. Bài 7 8 và phần đọc