Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 162 bài

Hết hạn ngày: 07/07/2022

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Đã ngừng
Lesson and read
Exercise 1
Lesson and read the following poem
— Lesson 2: A closer look 1
Đã ngừng
Từ vựng các môn học
Cách sử dụng động từ
Điền từ vào chỗ trống
— Lesson 3: A Closer look 2 (part 1)
Đã ngừng
Cách sử dụng thì hiện tại đơn
Cách thành lập
Dấu hiệu nhận biết
— Lesson 3: A Closer look 2 (part 2)
Đã ngừng
Bài 1
Bài 2 3
— Lesson 3: A Closer look 2 (part 3)
Đã ngừng
Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn
Cách thành lập
Chú ý và dấu hiệu nhận biết
— Lesson 3: A Closer look 2 (part 4)
Đã ngừng
Bài 4 5 sách giáo khao
Bài 6
— Lesson 4: Communication
Đã ngừng
1. Câu hỏi làm quen
2. Câu hỏi yes no
— Lesson 5: Skills 1
Đã ngừng
1. Tìm hiểu trường PLC Sydney
2. Tìm hiểu trường Vinabrita và An Lạc
3. Bài tập
— Lesson 6: Skills 2
Đã ngừng
1. Kĩ năng nghe
2.Kĩ năng viết
3. Bài tập
— Lesson 7: Looking back - Project
Đã ngừng
1. Ôn tập từ vựng
2. Ôn tập ngữ pháp
3. Bài tập