Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 157 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lesson and read
2. Exercise 1
3. Lesson and read the following poem
— Lesson 2: A closer look 1
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Từ vựng các môn học
2. Cách sử dụng động từ
3. Điền từ vào chỗ trống
— Lesson 3: A Closer look 2 (part 1)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Cách sử dụng thì hiện tại đơn
2. Cách thành lập
3. Dấu hiệu nhận biết
— Lesson 3: A Closer look 2 (part 2)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 1
2. Bài 2 3
— Lesson 3: A Closer look 2 (part 3)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn
2. Cách thành lập
3. Chú ý và dấu hiệu nhận biết
— Lesson 3: A Closer look 2 (part 4)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bài 4 5 sách giáo khoa
2. Bài 6
— Lesson 4: Communication
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu hỏi làm quen
2. Câu hỏi yes no
— Lesson 5: Skills 1
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu trường PLC Sydney
2. Tìm hiểu trường Vinabrita và An Lạc
3. Bài tập
— Lesson 6: Skills 2
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Kĩ năng nghe
2. Kĩ năng viết
3. Bài tập
— Lesson 7: Looking back - Project
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập từ vựng
2. Ôn tập ngữ pháp
3. Bài tập