Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 162 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Đã phát hành
1. Nghe đọc từ mới
2. Bài 1 đến 5 sgk
— Lesson 2: A closer look 1
Đã phát hành
1. Bài 1 2 3 sgk
2. Bài 4 5 6 7sgk
— Lesson 3: A closer look 2
Đã phát hành
1. Câu điều kiện loại 1 và bài 1 2 sgk
2. Bài 3 4 5 6 sgk
— Lesson 4: Communication
Đã phát hành
1. Giao tiếp
— Lesson 5: Skills 1
Đã phát hành
1. Kĩ năng đọc
2. Kĩ năng nói
— Lesson 6: Skills 2
Đã phát hành
1. Kĩ năng nghe
2. Kĩ năng viết
— Lesson 7: Looking back - Project
Đã phát hành
1. Bài 1 2 3 4 sgk
2. Bài 5 6 sgk và dự án