Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 2: MY HOME

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 162 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: , Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started (part 1)
Đã phát hành
1. Đọc hiểu
2. Bài tập
— Lesson 1: Getting Started (part 2)
Đã phát hành
1. Ôn tập giới từ
2. Bài tập
— Lesson 2: A closer look 1 (part 1)
Đã phát hành
1. Cấu trúc ngôi nhà
2. Vật dụng trong nhà
3. Vật dụng trong phòng ngủ
— Lesson 2: A closer look 1 (part 2)
Đã phát hành
1. Quy tắc phát âm danh từ số nhiều
2. Bài tập
— Lesson 3: A closer look 2
Đã phát hành
1. Cách dùng there
2. Bài tập 1 2 3
3. Bài 4 và bài 7
— Lesson 4: Communication
Đã phát hành
1. Các kiểu nhà và bài tập
2. Nhà của Nick và Mi
— Lesson 5: Skills 1
Đã phát hành
1. Đọc và làm bài 1
2. Bài 3 4 và luyện nói
— Lesson 6: Skills 2
Đã phát hành
1. Luyện nghe
— Lesson 7: Looking back - Project
Đã phát hành
1. Ôn tập từ vựng và bài 2
2. Bài 3 5 6