Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 163 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Đã phát hành
1. Bài đọc
2. Bài tập
— Lesson 2: A closer look 1
Đã phát hành
1. Bài 1 đến 6
— Lesson 3: A closer look 2
Đã phát hành
1. Tính từ so sánh
2. Bài tập
— Lesson 4: Communication
Đã phát hành
1. Bài tập sgk
— Lesson 5: Skills 1
Đã phát hành
— Lesson 6: Skills 2
Đã phát hành
1. Bài 1 đến 5 sgk
— Lesson 7: Looking back - Project
Đã phát hành
1. Bài 1 đến 6 sgk