Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 163 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Đã phát hành
1. Nghe và trả lời câu hỏi
2. Bài tập 2 3 4 5 sgk trang 59
— Lesson 2: A closer look 1
Đã phát hành
1. Từ vựng
2. Phát âm
— Lesson 3: A closer look 2
Đã phát hành
1. Modal verd và bài 1 2 3 trang 61 sgk
2. Thì tương lai đơn
— Lesson 4: Communication
Đã phát hành
1. Quốc kì các nước
2. Bài tập
— Lesson 5: Skills 1
Đã phát hành
1. Đọc hiểu
2. Phần nói
— Lesson 6: Skills 2
Đã phát hành
1. Phần nghe
— Lesson 7: Looking back - Project
Đã phát hành
1. Luyên tập