Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 162 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: , Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Đã phát hành
1. Nghe đọc và từ mới bài 2 sgk
2. Bài 3 4 5 sgk
— Lesson 2: A closer look 1
Đã phát hành
1. Từ vựng
2. Phát âm và ngữ pháp
— Lesson 3: A closer look 2
Đã phát hành
1. Thì hiện tại hoàn thành
2. Bài tập sgk
— Lesson 4: Communication
Đã phát hành
1. Bài 1 2 3 4 sgk
— Lesson 5: Skills 1
Đã phát hành
1. Bài 1 2 sgk
2. Phần nói và bài 3 4 5 sgk
— Lesson 6: Skills 2
Đã phát hành
1. Phần nghe và nói
— Lesson 7: Looking back - Project
Đã phát hành
1. Ôn tập từ vựng ngữ pháp