Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

1. Review 3 (Unit 7-8-9) (part 1)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 104 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 1 đến bài 4
2. Ôn tập thì trong tiếng anh