Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 1: Getting started

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 157 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Nghe và trả lời câu hỏi
2. Bài tập 2 3 4 5 sgk trang 59