Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 1: Getting started

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 158 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Đọc hiểu
2. Bài tập
3. Tính từ mô tả tính cách và luyện tập