Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 1: Getting Started (part 2)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 76 bài

Hết hạn ngày: 21/01/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Ôn tập giới từ
2. Bài tập