Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 2: A closer look 1 (part 1)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 158 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Cấu trúc ngôi nhà
2. Vật dụng trong nhà
3. Vật dụng trong phòng ngủ