Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 2: A closer look 1 (part 2)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 136 bài

Hết hạn ngày: 20/04/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Ngữ pháp và luyện tập