Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 5: Skills 1

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 157 bài

Hết hạn ngày: 15/08/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tìm hiểu trường PLC Sydney
2. Tìm hiểu trường Vinabrita và An Lạc
3. Bài tập