Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 6: Skills 2

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 142 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 1 2 3 sgk
2. Bài 4 và phần viết