Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Lesson 7: Looking back - Project

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 158 bài

Hết hạn ngày: 20/01/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Ôn tập từ vựng
2. Ôn tập ngữ pháp
3. Bài tập