Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Unit 3: MY FRIENDS

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 158 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Đọc hiểu
2. Bài tập
3. Tính từ mô tả tính cách và luyện tập
— Lesson 2: A closer look 1 (part 1)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Từ vựng
2. Phát âm
— Lesson 2: A closer look 1 (part 2)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ngữ pháp và luyện tập
— Lesson 3: A closer look 2
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Thì hiện tại tiếp diễn với ý nghĩa chỉ tương lai
2. Luyện tập
— Lesson 4: Communication
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Một số từ mới
2. Cung hoàng đạo
3. Luyện tập
— Lesson 5: Skills 1
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 2 3 4 5 sgk
— Lesson 6: Skills 2
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 2 3 4 sgk
— Lesson 7: Looking back - Project
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập