Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Unit 4: MY NEIGHBOURHOOD

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 158 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài đọc
2. Bài tập
— Lesson 2: A closer look 1
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 đến 6
— Lesson 3: A closer look 2
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tính từ so sánh
2. Bài tập
— Lesson 4: Communication
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài tập sgk
— Lesson 5: Skills 1
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 đến 5 sgk
— Lesson 6: Skills 2
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 đến 5 sgk
— Lesson 7: Looking back - Project
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 đến 6 sgk