Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Unit 4: MY NEIGHBOURHOOD

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 76 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Giá: 15.000 đ
23/01/2018
— Lesson 2: A closer look 1
Giá: 15.000 đ
25/01/2018
— Lesson 3: A closer look 2
Giá: 15.000 đ
27/01/2018
— Lesson 4: Communication
Giá: 15.000 đ
29/01/2018
— Lesson 5: Skills 1
Giá: 15.000 đ
29/01/2018
— Lesson 6: Skills 2
Giá: 15.000 đ
01/02/2018
— Lesson 7: Looking back - Project
Giá: 15.000 đ
03/02/2018