Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Unit 6: OUR TET HOLIDAY

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Số bài: 76 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Lesson 1: Getting started
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Nghe và trả lời câu hỏi
2. Bài tập 2 3 4 5 sgk trang 59
— Lesson 2: A closer look 1
Đã phát hành
1. Từ vựng
2. Phát âm
— Lesson 3: A closer look 2
Đã phát hành
1. Modal verd và bài 1 2 3 trang 61 sgk
2. Thì tương lai đơn
— Lesson 4: Communication
Đã phát hành
1. Quốc kì các nước
2. Bài tập
— Lesson 5: Skills 1
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đọc hiểu
2. Phần nói
— Lesson 6: Skills 2
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Phần nghe
— Lesson 7: Looking back - Project
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyên tập