Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Phép tịnh tiến

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 133 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Đặng Văn Trọng
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Lý thuyết và ví dụ 1
Ví dụ 2 3
Ví dụ 4 5