Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Phép vị tự

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 133 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Đặng Văn Trọng
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Định nghĩa và tính chất
2. Tâm vị tự và biểu thức tọa độ