Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 133 bài

Hết hạn ngày: 25/03/2018

Giáo viên: Đặng Văn Trọng
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Lý thuyết ví dụ 1
Ví dụ 2 3
Ví dụ 4 5
Tài liệu bài giảng - Toán 11 - Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
Bài tập tự luyện - Toán 11 - Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
Đáp án bài tập tự luyện - Toán 11 - Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx