Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8:Phương trình bậc 2, bậc 3 đối với một hàm số lượng giác

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 133 bài

Hết hạn ngày: 25/02/2018

Giáo viên: Đặng Văn Trọng
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Lý thuyết ví dụ 1
Ví dụ 2 3
Ví dụ 4 5
BAI 8. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 8. BAI TAP TU LUYEN
BAI 8. DAP AN BAI TAP TU LUYEN