Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Phương trình thuần nhất bậc 2, bậc 3 đối với sinx và cosx

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 133 bài

Hết hạn ngày: 25/02/2018

Giáo viên: Đặng Văn Trọng
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Lý thuyết
Ví dụ 1 2
Ví dụ 3 4
BAI 9. TAI LIEU BAI GIANG
BAI 9. BAI TAP TU LUYEN
BAI 9. DAP AN BAI TAP TU LUYEN