Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 2: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 133 bài

Hết hạn ngày: 25/02/2018

Giáo viên: Đặng Văn Trọng
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Phép biến hình, phép dời hình trong mặt phẳng
Đã phát hành
Phép biến hình
Phép dời hình
— Bài 2: Phép tịnh tiến
Đã phát hành
Lý thuyết và ví dụ 1
Ví dụ 2 3
Ví dụ 4 5
— Bài 3: Phép đối xứng trục
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Ví dụ 1, 2
3. Ví dụ 3, 4
— Bài 4: Phép đối xứng tâm
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Ví dụ 1, 2
3. Ví dụ 3
— Bài 5: Phép quay
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Ví dụ 1 2
3. Ví dụ 3, 4
— Bài 6: Luyện tập về các phép dời hình
Đã phát hành
1. Bài 1
2. Bài 2, 3
3. Bài 4
— Bài 7: Phép vị tự
Đã phát hành
1. Định nghĩa và tính chất
2. Tâm vị tự và biểu thức tọa độ
— Bài 8: Luyện tập phép vị tự
Đã phát hành
1. Ví dụ 1, 2
2. Ví dụ 3
3. Ví dụ 4
— Bài 9: Phép đồng dạng
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Ví dụ 1, 2
3. Ví dụ 3
— Bài 10: Ôn tập chương (tiết 1)
Đã phát hành
1. Câu 1, 2, 3, 4
2. Câu 5 đến câu 12
3. Câu 13 đến câu 20
— Bài 11: Ôn tập chương (tiết 2)
Đã phát hành