Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 3: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 11 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 133 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Đặng Văn Trọng
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập
— Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ hợp
Đã phát hành
1. Hoán vị
2. Chỉnh hợp
— Bài 3: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (tiết 2)
Đã phát hành
1. Tổ hợp
2. Ví dụ và luyện tập
— Bài 4: Giải phương trình, bất phương trình tổ hợp
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập giải phương trình
2. Bài tập giải bất phương trình
3. Bài tập giải hệ phương trình
— Bài 5: Luyện tập về hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp
Đã phát hành
1. Câu 1 2 3 4 5
2. Câu 6 7 8 9 10
— Bài 6: Nhị thức Newton
Đã phát hành
1. Công thức nhị thức Newton và tam giác Pascal
2. Bài tập
— Bài 7: Luyện tập các quy tắc đếm và nhị thức Newton
Đã phát hành
1. Câu 1 2 3 4 5
2. Câu 6 7 8 9 10
— Bài 8: Biến cố và xác suất của biến cố
Đã phát hành
— Bài 9: Tính xác suất bằng công thức cổ điển
Đã phát hành
— Bài 10: Tính xác suất bằng các quy tắc tính xác suất
Đã phát hành
— Bài 11: Luyện tập về xác suất
Đã phát hành
— Bài 12: Biến ngẫu nhiên rời rạc
Đã phát hành
— Bài 13: Tổng ôn tập chương 3
Đã phát hành