Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TOÁN LỚP 12 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


- Thời hạn học tập với khóa học : Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn khóa học (15/07/2018)
- Thời gian học : Học bất cứ thời gian nào
- Hình thức học : Học trực tuyến thông qua máy tính có kết nối internet
- Số lần xem video : Mỗi bài hay video học bạn chỉ được xem 10 lần

5.0 (1 Đánh giá)

Lượt xem: 5392

Giáo viên: Dương Anh Dũng

Trạng thái phát hành: Đã ngừng

Nội dung đang được cập nhật...

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.

Dương Anh Dũng

Link

duonganhdung2910@gmail.com

Toán

“ Em cảm ơn thầy! Nhờ có thầy mà em mới được như ngày hôm nay…” Đó là câu nói mà không chỉ tôi hay ai, nếu đã từng được làm học trò của thầy, được nghe thầy giảng bài đều có suy nghĩ vậy. Từ...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Đã ngừng

— BÀI 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Số bài: 3 bài
Giá: Miễn phí
Đã ngừng

— Bài 2: Cực trị của hàm số

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Luyện tập: Cực trị của hàm số (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Luyện tập: Cực trị của hàm số (Tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Luyện tập: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Đường tiệm cận

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Luyện tập: Đường tiệm cận

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị của hàm số đa thức bậc 3

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị của hàm số đa thức bậc 4 trùng phương

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 11: Các bài toán thường gặp về hàm số

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 12: Bài toán tương giao của 2 đồ thị hàm số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 13: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 14: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG 2: KHỐI ĐA DIỆN

Đã ngừng

— Bài 1: Thể tích khối chóp (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Thể tích khối chóp (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Thể tích khối lăng trụ đứng, thể tích khối lăng trụ đều

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Thể tích khối lăng trụ xiên

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Tỉ số thể tích (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Tỉ số thể tích (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Các bài toán về khoảng cách (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Các bài toán về khoảng cách (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Các bài toán về góc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Ôn tập chương

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG 3: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Đã ngừng

— Bài 1: Lũy thừa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Hàm số lũy thừa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Lôgarit

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Luyện tập - Lôgarit (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Luyện tập - Lôgarit (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bàu 6: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Phương trình mũ (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Phương trình mũ (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Phương trình lôgarit (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Phương trình lôgarit (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 11: Bất phương trình mũ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 12: Bất phương trình lôgarit

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 13: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— — Bài 16: Câu hỏi vận dụng cao - Bài toán thực tế chương Mũ và Lôgarit

Đã phát hành

— Bài 14: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG 4: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Đã ngừng

— Bài 1: Mặt cầu, khối cầu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Phương pháp tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Luyện tập mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Mặt nón, hình nón và khối nón

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Luyện tập mặt nón, hình nón và khối nón

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Ôn tập chương

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG 5: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Đã ngừng

— Bài 1: Nguyên hàm

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Tích phân

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Tìm nguyên hàm - tích phân bằng phương pháp đổi biến

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Luyện tập tìm nguyên hàm - tích phân bằng phương pháp đổi biến

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Tìm nguyên hàm - tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Luyện tập tìm nguyên hàm - tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Tìm nguyên hàm - tích phân hàm số hữu tỉ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Luyện tập tìm nguyên hàm - tích phân hàm số hữu tỉ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Tìm nguyên hàm - tích phân hàm số chứa căn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Luyện tập tìm nguyên hàm - tích phân hàm số chứa căn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 11: Tìm nguyên hàm - tích phân hàm số lượng giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 12: Luyện tập tìm nguyên hàm - tích phân hàm số lượng giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 13: Tích phân hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 14: Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 15: Luyện tập ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 16: Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 17: Luyện tập ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 18: Ôn tập chương

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Đã ngừng

— Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Phương trình mặt cầu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Phương trình mặt phẳng - Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Các bài toán viết phương trình mặt phẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Phương trình đường thẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Các bài toán viết phương trình đường thẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Các bài toán về góc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— — Bài 9: Các bài toán về khoảng cách

Đã phát hành

— Bài 9: Các bài toán về khoảng cách

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Các bài toán về tương giao mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 11: Các bài toán về tương giao mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 12: Các bài toán hình học không gian bằng phương pháp gắn hệ trục tọa độ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 13: Ôn tập chương

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHUYÊN ĐỀ 7: SỐ PHỨC

Đã ngừng

— Bài 1: Lý thuyết chung về số phức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Luyện tập tính toán số phức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Luyện tập căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Các bài toán về GTLN, GTNN liên quan đến số phức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Câu hỏi vận dụng cao - Chương số phức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Ôn tập chương (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Ôn tập chương (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng