Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TOÁN LỚP 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


[Năm 2017] Toán Lớp 6 Cơ Bản Nâng Cao-Ôn Tập Chương Hình Học Đại Số-Học KÌ 1, Học Kì 2-Tập 1 Tập 2-hk1,hk2 Giải Bài Tập SGK, sách giáo khoa,sbt

5.0 (13 Đánh giá)

Lượt xem: 7829

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

Mong muốn nắm vững kiến thức về Toán để học khá và học giỏi môn Toán là nguyện vọng của mọi học sinh do đó khóa học của cô Trang được tạo ra. Khóa học của cô Trang với lượng kiến thức bài giảng tương ứng với phân phối chương trình sách giáo khoa Toán 6. Mỗi bài giảng cô Trang đều chữa các bài tập SGK và có các bài tập bổ xung.

 

Đề thi kiểm tra khảo sát giữa học kì 1 - Các dạng bài bài tập có đáp án

Phân phối chương trình Toán 6:

Phần số học tập 1, tập 2

Chương 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.

-Tập hợp, phần tử tập hợp, số phần tử của tập hợp, tập con.

-Lũy thừa. Nhân chia lũy thừa cùng cơ số.

Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9. Ước và bội. Số nguyên tố 

Chương 2. Số nguyên

- Số nguyên âm, tập hợp số nguyên, Cộng, trừ, nhân và chia hai số nguyên

-Bội và ước của một số nguyên.

Chương 3. Phân số

- Tính chất cơ bản cảu phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu nhiều phân số

- Phép cộng, trừ, nhân và chia phân số

Phần Hình học tập 1, tập 2

Chương 1. Đoạn thẳng

- Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng. Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.

Chương 2. Góc: Góc, số đo góc, vẽ góc. Tia phân giác của một góc. Đường tròn, tam giác.

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Toán

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Với gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, luyện thi vào lớp 10 và có nhiều h...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Đã phát hành

— Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Số bài: 0 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Ghi số tự nhiên

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Phép trừ và phép chia

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Ước và bội

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng nguyên tố

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 16: Ước chung và bội chung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 17: Ước chung lớn nhất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 19: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 20: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG II: ĐOẠN THẲNG

Đã phát hành

— Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Tia

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Đoạn thẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6. Độ dài đoạn thẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Khi nào thì AM+MB=AB?

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

Đã phát hành

— Bài 1: Làm quen với số nguyên âm

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Tính chất của phép nhân

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG IV: GÓC

Đã phát hành

— Bài 1: Nửa mặt phẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Góc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Số đo góc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz?

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Vẽ góc khi biết số đo

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Tia phân giác của một góc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Đường tròn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Tam giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG V: PHÂN SỐ

Đã phát hành

— Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Phân số bằng nhau

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Rút gọn phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: So sánh phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Phép cộng phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Phép trừ phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Phép nhân phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Phép chia phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 16: Tìm tỉ số của hai phân số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 17: Biểu đồ phầm trăm

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 18: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 19: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành