Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Luyện tập: Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 14 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 3 6 9 12 sgk
2. Bài 13 sgk và 2.1 2.3 sbt