Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG II: ĐOẠN THẲNG

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 14 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng
Đã ngừng
1. Lí thuyết và ví dụ
— Bài 2: Luyện tập: Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng
Đã ngừng
1. Bài 3 6 9 12 sgk
2. Bài 13 sgk và 2.1 2.3 sbt
— Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Đã ngừng
1. Lí thuyết và ví dụ
2. Bài 1 2
— Bài 4: Luyện tập đường thẳng đi qua hai điểm
Đã ngừng
1. Bài tập
— Bài 5: Tia
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài 23 24 28 29 31 sgk
— Bài 6. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
Đã ngừng
1. Lí thuyết
— Bài 7. Luyện tập: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
Đã phát hành
1. Bài 30 31 sgk và 37 sbt
— Bài 8: Khi nào thì AM+MB=AB?
Đã ngừng
— Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Đã ngừng
— Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Đã ngừng
— Bài 11: Ôn tập chương (tiết 1)
Đã ngừng
1. Điểm đường thẳng và tia
2. Đoạn thẳng và trung điểm
— Bài 12: Ôn tập chương (tiết 2)
Đã ngừng
1. Bài 6 sgk và bài 1 2 3
2. Bài 4 5