Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG II: ĐOẠN THẲNG

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 4 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Đã phát hành
— Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Đã phát hành
— Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Đã phát hành
— Bài 4: Tia
Đã phát hành
— Bài 5: Đoạn thẳng
Đã phát hành
— Bài 6. Độ dài đoạn thẳng
Đã phát hành
— Bài 7: Khi nào thì AM+MB=AB?
Đã phát hành
— Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Đã phát hành
— Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng
Đã phát hành
— Bài 10: Ôn tập chương (tiết 1)
Đã phát hành
1. Điểm đường thẳng và tia
2. Đoạn thẳng và trung điểm
— Bài 11: Ôn tập chương (tiết 2)
Đã phát hành
1. Bài 6 sgk và bài 1 2 3
2. Bài 4 5