Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


Tài Liệu Ôn Tập Đề Cương Chương Hình Học Đại Số- Thi Học KÌ 1 2 Tập 1 2- giữa hk|Giải Bài Tập SGK Có Đáp Án Lời Giải Chi Tiết|Để học tốt môn toán

5.0 (13 Đánh giá)

Lượt xem: 19898

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

Trạng thái phát hành: Đã ngừng

Các khóa học Toán lớp 7 sẽ cung cấp cho các em những kiến thức nền tảng, cũng như những kiến thức mở rộng và nâng cao, giúp các em có được lượng kiến thức cần thiết để học tập tốt hơn môn này.

Khóa toán lớp 7 của cô Tạ Thị Huyền Trang vô cùng đầy đủ và chi tiết. Bên cạnh đó còn có các bài ập bổ sung và nâng cao rất hay.

( Hình học chương 2 tam giác - Bài giảng: Hai tam giác bằng nhau)

Kiến thức chương trình toán 7:

Đại số - kì 1

Chương 1. Số hữu tỉ. Số thực: Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân và chia số hữu tỉ, số thập phân. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Lũy thừa của một số hữu tỉ. Tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Số vô tỉ và số thực.

Chương 2: Hàm số và đồ thị Đại lượng tỉ lệ thuận và bài toán đại lượng tỉ lệ thuận. Đại lượng tỉ lệ nghịch và bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch.  Hàm số, mặt phẳng tọa độ và đồ thị hàm số.

 Hình học - Kì 1

Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

- Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc

- Hai đường thẳng song song, tiên đề Ơ-Clit.

Chương 2: Tam giác: Tổng ba góc của một tam giác. Hai tam giác bằng nhau thứ nhất (c-c-c), thứ hai (c-g-c), thứ ba (g-c-g). Tam giác cân và định lý Py-ta-go.

Đại số - kì 2

Chương 3: Thống kê

Chương 4: Biểu thức đại số

Hình học - kì 2

Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác.

 

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Toán. Với gần 10 năm ki...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Đã ngừng

— Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Tỉ lệ thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Làm tròn số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 12: Số thực

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 13: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 14: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Đã ngừng

— Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Hai đường thẳng song song

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Định lý

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG III: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Đã ngừng

— Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Hàm số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG IV: TAM GIÁC

Đã ngừng

— Bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Tổng ba góc trong một tam giác (tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Hai tam giác bằng nhau

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c - c- c)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c - g - c)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g - c - g)

Số bài: 3 bài
Giá: Miễn phí
Đã ngừng

— Bài 7: Tam giác cân

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Định lý Py - ta - go (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Định lí Py - ta- go (tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 11: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã ngừng

— Bài 13: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG V: THỐNG KÊ

Đã ngừng

— Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Luyện tập (Thu thâp thống kê, tần số. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Biểu đô. Số trung bình cộng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Luyện tập (Biểu đồ. Số trung bình cộng)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG VI: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Đã ngừng

— Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 12: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 13: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 14: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 15: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 16: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 17: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 18: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 19: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 20: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

CHƯƠNG VII: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Đã ngừng

— Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 2: Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 4: Đa thức (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 5: Đa thức (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 6: Cộng và trừ đa thức (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 7: Cộng và trừ đa thức (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 8: Nghiệm của đa thức một biến (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 9: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng