Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - HỌC KÌ 2


5.0 (1 Đánh giá)

Lượt xem: 32769

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

Trạng thái phát hành: Đã ngừng

Nội dung đang được cập nhật...

Nội dung đang được cập nhật...

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Toán. Với gần 10 năm ki...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG III: THỐNG KÊ

Giá: 60.000 đ
Đã ngừng

— Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 2: Luyện tập (Thu thâp thống kê, tần số. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 3: Biểu đô. Số trung bình cộng

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 4: Luyện tập (Biểu đồ. Số trung bình cộng)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 5: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 6: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

CHƯƠNG IV: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Giá: 200.000 đ
Đã ngừng

— Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 3: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 4: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 5: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 6: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 8: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 9: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 10: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 12: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 13: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 14: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 15: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 16: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 17: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 18: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 19: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 20: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

CHƯƠNG V: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Giá: 100.000 đ
Đã ngừng

— Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 2: Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 3: Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 4: Đa thức (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 5: Đa thức (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 6: Cộng và trừ đa thức (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng

— Bài 7: Cộng và trừ đa thức (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng

— Bài 8: Nghiệm của đa thức một biến (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng

— Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng

— Bài 9: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng

— Bài 10: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Đã ngừng