Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - HỌC KÌ 2


5.0 (1 Đánh giá)

Lượt xem: 32769

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

Nội dung đang được cập nhật...

Nội dung đang được cập nhật...

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Toán

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Với gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, luyện thi vào lớp 10 và có nhiều h...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG III: THỐNG KÊ

Giá: 60.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
10/03/2018

— Bài 2: Luyện tập (Thu thâp thống kê, tần số. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
10/03/2018

— Bài 3: Biểu đô. Số trung bình cộng

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
20/03/2018

— Bài 4: Luyện tập (Biểu đồ. Số trung bình cộng)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
20/03/2018

— Bài 5: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
30/03/2018

— Bài 6: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
30/03/2018

CHƯƠNG IV: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Giá: 200.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 3: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 4: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 5: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
12/03/2018

— Bài 6: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
12/03/2018

— Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
16/03/2018

— Bài 8: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
18/03/2018

— Bài 9: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
20/03/2018

— Bài 10: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
20/03/2018

— Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
08/03/2018

— Bài 12: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
08/03/2018

— Bài 13: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
10/03/2018

— Bài 14: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
10/03/2018

— Bài 15: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
14/03/2018

— Bài 16: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
14/03/2018

— Bài 17: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
16/03/2018

— Bài 18: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
18/03/2018

— Bài 19: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
20/03/2018

— Bài 20: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
20/03/2018

CHƯƠNG V: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Giá: 100.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
10/03/2018

— Bài 2: Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
14/03/2018

— Bài 3: Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
16/03/2018

— Bài 4: Đa thức (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
18/03/2018

— Bài 5: Đa thức (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
20/03/2018

— Bài 6: Cộng và trừ đa thức (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
20/03/2018

— Bài 7: Cộng và trừ đa thức (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Ngày phát hành
22/03/2018

— Bài 8: Nghiệm của đa thức một biến (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Ngày phát hành
24/03/2018

— Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Ngày phát hành
26/03/2018

— Bài 9: Ôn tập chương (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Ngày phát hành
28/03/2018

— Bài 10: Ôn tập chương (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 12.000 đ
Ngày phát hành
30/03/2018