Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 2)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - HỌC KÌ 2

Số bài: 7 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 13 sgk bài 14 sbt
2. Bài tập luyện tập