Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG IV: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - HỌC KÌ 2

Số bài: 7 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn
2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn
— Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 1 2 3 5 sgk và 8 sbt
— Bài 3: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập 2.1 2.2 sbt bài 8 9 sgk
— Bài 4: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
1. Bài 13 sgk bài 14 sbt
2. Bài tập luyện tập
— Bài 5: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 6: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 8: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 9: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 1)
Đã ngừng
— Bài 10: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 12: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 13: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 14: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 15: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 16: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 17: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 18: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 19: Ôn tập chương (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
— Bài 20: Ôn tập chương (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng