Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học