Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 10: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (tiết 1)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Chữa hỏi chấm 2 và bài 63 sgk